شرکت شمیم اندیشه

شرکت شمیم اندیشه به عنوان نمونه پروژه های بزرگ نورپردازی ساختمان بیمه دانا، ساختمان مرکزی بانک صادرات (برج سپهر) و نورپردازی میدان آزادی در جشن ها و مراسم مختلف و سد کارون 3 و ... را می توان نام برد.

شرکت شمیم اندیشه
ایران
تهران
02144071011